ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Bevezető rendelkezések
Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (továbbiakban: „Szerződés”) rögzítik (i) egyrészről a www.langipex.hu oldalon található internetes áruház (továbbiakban: „Webshop”) használatának, (ii) másrészről az Ön és az alábbiakban meghatározásra kerülő Szolgáltató közötti termékadásvételi szerződés létrejöttének folyamatát és feltételeit, amely együttes feltételeket Ön a Webshop használatának megkezdésével önmagára nézve kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi és a jelen Szerződésben foglalt feltételek alkalmazásához hozzájárul. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen Szerződés az Önt és a Szolgáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, az adásvételi szerződés létrejöttének folyamatát, feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A www.langipex.hu weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatások tekintetében, amelyeket a jelen Szerződés nem tartalmaz, a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások rendelkezései irányadóak.

A Szolgáltató
elnevezése: Langipex Kereskedelmi Iroda Kft.
székhelye és levelezési címe: 1165 Budapest, Veres Péter út 145.
telefonszáma: +36 1 402 4722
e-mailcíme: langipex@langipex.hu
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszáma: 01-09-565709
adószáma: 12215270-2-42
bankszámlát vezető bank megnevezése: UniCredit Bank Hungary Zrt.
bankszámlaszáma: 10918001-00000097-19460006
internetes elérhetősége: www.langipex.hu
(a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Eladó”).

1. A Webshop bemutatása és a Webshopon keresztül végezhető ügylet leírása

1.1. A Szolgáltató a Webshopon a Szolgáltató által gazdasági tevékenysége körében üzletszerűen értékesített élelmiszeripari gépeket és alkatrészeket (továbbiakban: „Termék”) kínál értékesítésre. A Felek között az adásvétel a távollévők között kötött szerződések szabályai szerint, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján jön létre.

1.2. A távollévők közötti szerződéskötés során a szerződés távértékesítési rendszer keretében, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek által kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával jön létre. Jelen Szerződés értelmében a Webshopon keresztül létrejött adásvételi ügyletek során ez elektronikus, online szerződéskötést jelent, azaz a Termékek tekintetében az adásvétel egyrészt a Webshopon rendszerén keresztül online, másrészről az Ön mint vevő e-mailcímére megküldött üzenetek útján történik. Az online megkötött adásvételi szerződés elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül, amelyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Elkertv.”) szabályozz.

2. Regisztráció, szerződéskötési folyamat bemutatása

2.1. A Webshop elérésére, illetőleg az adásvételi szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően a Termékek megtekintésére, lényeges tulajdonságainak, a Termék használatára vonatkozó utasítások megismerésére bárkinek külön regisztráció nélkül lehetősége van, ugyanakkor egyes szolgáltatások, a jelen Szerződés feltételei szerinti regisztrációhoz, illetőleg már korábban regisztrált felhasználó esetében belépéshez kötöttek.

2.2. Önnek az adásvételi szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően lehetősége van a Webshopban a kiválasztott Termék képére kattintva a Termék ismertetőjét megtekinteni. Az Eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a Webshopban vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

2.3. A Termékek mellett feltüntetett vételár külön jelölés hiányában az általános forgalmi adót már tartalmazza, ugyanakkor a Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Webshopon keresztül megvásárolható Termékek vételárának megváltoztatásának joga megilleti a Szolgáltatót, azzal, hogy minden esetben a Termék vételárának módosítása a Webshopban történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az egyértelműség kedvéért a Szolgáltató kijelenti, hogy a módosítások a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolják.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére a Webshopban egy Termék ára tévesen kerül megjelenítésre, ideértve a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő (feltűnően értékaránytalan), valamint rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árakat, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ön indokolási kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

2.5. Amennyiben valamely Terméket meg kívánja vásárolni, úgy a vásárlási folyamatot a kiválasztott Termék alatti ikon, vagy az adatlapon a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális bevásárlókosárba helyezéssel tudja megkezdeni. Ezt követően egy felugró ablakban visszaigazolást kap a bevásárlókosárba helyezett Termék(ek)ről, továbbá a „Vásárlás folytatása” vagy a „Megrendelés” gombokra történő kattintással választhat a további lépésekről.

2.6. A vízszintes főmenü kosár ikonjára kattintva megtekintheti a vásárlás során a bevásárlókosárba helyezett Termékeket, valamint azok összesített mennyiségét, vételárát. A vásárlás során a bevásárlókosár tartalmát folyamatosan ellenőrizheti, különös tekintettel az egyes Termékek mennyiségére, amelyeket igény szerint módosítani, törölni is tud. A Webshop automatikusan kiszámítja, illetőleg a bevásárlókosárban lévő Termékek mennyiségének, összetételének változása esetén frissíti a rendelés végösszegét.

2.7. A vásárlást a vízszintes főmenű kosár ikonjára kattintva a „Megrendelés” gombbal, vagy a bevásárlókosárból szintén a „Megrendelés” gombbal fejezheti be, és ezáltal megkezdheti az adásvételi szerződés megkötésének véglegesítését a Megrendelés oldalon, ahova a „Megrendelés” gombra történő kattintás átirányítja Önt. Az „Megrendelés” gombra történő kattintást követően lehetősége lesz kiválasztani, hogy már regisztrált felhasználóként szeretne-e belépni, vagy új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

2.8. A Megrendelés oldalon lehetősége van továbbá még a megrendelni kívánt Termékek mennyiségén változtatni, azokból törölni, kiválasztani a fizetési módokat, megadni az Ön adatait, kiválasztani a fizetési és szállítási feltételeket a jelen Szerződés feltételei szerint.

2.9. Amennyiben korábban már regisztrált a Webshopban, úgy a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát kell megadni a belépéshez, míg amennyiben új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a Webshop által a regisztrációs folyamatban igényelt vásárlói adatokat, amelyeket a Webshop eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.

2.10. Amennyiben korábban még nem regisztrált a Webshop felhasználójának, úgy azt a Webshop főoldaláról, vagy a kiválasztott Termékek végleges megrendelését megelőzően tudja végrehajtani, az ott található adatlap maradéktalan kitöltésével. A regisztrációhoz kiválasztott felhasználói név és egy, a regisztráció során megjelölt biztonsági erősségi feltételeknek megfelelően meghatározott jelszó megadása szükséges, továbbá egy olyan valós e-mailcím megadása, amelyhez Önnek hozzáférése van, és amellyel rendelkezni jogosult. Ha Ön egy éven (azaz egybefüggő 12 hónapos időtartamon) keresztül nem jelentkezik be, a regisztráció alkalmával megadott adatokat a Szolgáltató törli.

2.11. Az adatok megadását követően Önnek a regisztrációhoz jelen Szerződés, továbbá az adatvédelmi tájékoztató megismerését, elfogadását és tudomásulvételét a megfelelő kapcsolódó jelölőnégyzetek külön-külön történő kipipálásával meg kell erősítenie. Ezt követően a regisztráció létrejön, a sikeres regisztrációt a rendszer egy ablakban visszaigazolja.

2.12. A regisztrációnak az Ön által tévesen, illetőleg pontatlanul megadott adatokra visszavezethető elmaradásáért, vagy a megrendelés során tévesen megadott szállítási adatokból fakadó késedelemért, illetve egyéb károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá az olyan károkért, amelyek abból adódnak, hogy Ön a jelszavát elfelejtette, vagy azt illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé tette, vagy azok hozzáférhetővé váltak.

2.13. A korábban rögzített regisztrációs adatok megváltoztatására a Webshopba történő bejelentkezést követően, a vízszintes menü profil ikonra, majd a a „Személyes adatok” gombra történő kattintással van lehetőség. Szolgáltató kizárja a felelősségét az Ön által végrehajtott adatmódosítások megfelelősségének, illetőleg annak hiányának következtében felmerülő károkért. A regisztrációs adatok naprakészen tartása az Ön felelőssége és kockázata.

2.14. A Webshopra történő regisztrációjának törlését Ön bármikor jogosult kérni, amennyiben nincs aktív rendelése folyamatban — azaz amennyiben nincs olyan, a Webshopon keresztül megkötött adásvételi szerződés, amelyet a Szolgáltató még nem teljesített. A regisztráció törlését e-mailben, a webshop@langipex.hu e-mail címen kérheti. A regisztráció törlésének kezdeményezését követően üzemeltető két munkanapon belül törli az Ön adatait a Webshop rendszeréből, azzal, hogy a korábbi, már teljesített adásvételi szerződésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerülnek megőrzésre.
A regisztrált felhasználónak is lehetősége van saját fiókjának törlésére a személyes adatoknál a "Fiókom törlése" gombra kattintva.
A regisztráció törlését követően az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.15. Az adásvételi szerződéskötési folyamat során a Megrendelés oldalon válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy futárszolgálat), valamint fizetési módot (banki átutalás, vagy bankkártyás fizetés a Simple Pay rendszer használatával).

2.16. A vásárlás befejezésének, és a tényleges adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy Ön a bevásárlókosár összesített tartalmának az „Elküld” gombra kattintással történő megrendelését megelőzően jelen Szerződés megismerését, elfogadását és tudomásulvételét a jelölőnégyzet kipipálásával megerősítse. További feltétele az adásvételi szerződés létrejöttének, hogy az adatvédelmi tájékoztató megismerését a kapcsolódó jelölőnégyzet kipipálásával szintén megerősítse. Ezeket a dokumentumokat a Megrendelés oldalról le is tudja tölteni.

3. Ajánlati kötöttség, az Adásvételi szerződés létrejötte

3.1. Az „Elküld” gombra kattintással Ön a Termékek tekintetében az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot (továbbiakban: „Ajánlat”) tesz a Szolgáltató felé, amelynek Szolgáltató általi elfogadása esetén Önt a Termék(ek) vételárának megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettség, míg a Szolgáltatót a Szerződés és az adásvételi szerződés feltételei szerint a Termék(ek) tulajdonjogának és birtokának átruházására vonatkozó kötelezettség fogja terhelni. Az „Elküld” gombra történő kattintással automatikusan nem jön tehát létre adásvételi szerződés a Szolgáltató és Ön között, ugyanakkor a jelen Szerződés rendelkezései szerint a kiválasztott, és az „Elküld” gombra történő kattintással a Szolgáltatónál megrendelt Termékek adásvétele tekintetében Ön kötelező Ajánlatot tesz a Szolgáltató részére, amelynek Szolgáltató általi elfogadása esetén az Ajánlati kötöttség szabályai szerint a Termékek vételárának megfizetése Önnel szemben kikényszeríthető.

3.2. Az Ajánlat elfogadását a Szolgáltató automatikus e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül megerősíti az Ön részére, az elfogadást megerősítő e-mailnek az Ön e-mailcímére történő kézbesítésével jön létre az adásvételi szerződés. Az Ajánlatot elfogadó e-mail tartalmazza az Ön által a megadott adatokat vevői adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megvásárolt Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget (továbbiakban: „Vételár”).

3.3. Amennyiben az Ajánlat elfogadásának megerősítését tartalmazó e-mailt a Szolgáltató legkésőbb az Ajánlat megadásától számított 48 órán belül nem küldi meg az Ön részére, az ajánlati kötöttség megszűnik, a Termék(ek) tekintetében az adásvétel nem jön létre.

3.4. Amennyiben Ön az Ajánlat leadását követően, vagy az Ajánlat elfogadását megerősítő e-mailben érzékeli, hogy a megadott, vagy visszaigazolt adatokban valamilyen hiba van, azt az Adásvételi szerződés teljesítéséig jogosult jeleznie kell a Szolgáltató felé e-mailen, vagy akár telefonon is.

3.5. Amennyiben a megvásárolni kívánt Termék nem áll rendelkezésre az Ajánlat megküldésének idején a Webshopban, vagy amennyiben egy adott Terméket a Szolgáltató kizárólag külön rendelésre rendel meg a beszállítótól, és ez a körülmény a Termék adatlapján a Webshopban egyértelműen feltüntetésre került, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az Ajánlatot, amely esetben a Felek között nem jön létre adásvételi szerződés. Az Ajánlat elfogadásának megtagadásáról a Szolgáltató Önt e-mailen értesíti, és amennyiben korábban már fizetésre is sor került, az Ön által már megfizetett összeget a Szolgáltató banki átutalással haladéktalanul visszatéríti.

3.6. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött, mint elektronikus úton megkötött szerződésnek szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. Az így létrejött Adásvételi szerződésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben Ön a fogyasztónak minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Szállítással kapcsolatos feltételek

4.1. A megvásárolt Termékeket a Szolgáltató a székhelyén, vagy kérés esetén az Ön által az adásvételi szerződés megkötésének folyamatában megadott Magyarországi címre saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég igénybevételével történő szállítással adja az Ön birtokába. Amennyiben a megvásárolt Temék(ek) szállítását Ön intézi, úgy az Ön telephelyére szállítás költségeit és felelősségét is Ön viseli. Amennyiben a futárcéggel történő kiszállítást választja, annak költségeit Ön viseli, míg a felelősség tekintetében a futárcég által alkalmazott szabályok, korlátozások irányadók, a Szolgáltató e tekintetben kizárólag a hibátlan termék futár részére történő átadásáért felel, a szállítás során felmerülő sérülésekkel, hibákkal kapcsolatosan a felelősségét teljes mértékben kizárja. A házhozszállítást a DPD Hungary Kft. végzi, a házhozszállítási opció kiválasztásával Ön elfogadja a DPD Hungary Kft. belföldi általános szerzősési felételeit. A szállítás költségeiről, feltételeiről, a választható kiszállítási módokról a Szolgálató Önt az adásvételi szerződéskötési folyamat során tájékoztatja, a feltételek, díjszabás meghatározására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult, a módosítások a Webshopban történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba, így a közzétételt megelőzően már elfogadott Ajánlatokat nem érinti.

4.2. A szállítási költségek meghatározása a Kosárban lévő termékek figyelembevételével történik. A Szolgáltató jogosult az eltérő termékkategóriák (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű csomagok, kisméretű csomagok) esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni. Az Ön által megvásárolt Termékek szállításának szállítási költségét Önnek kell viselnie, ezen összeg az adásvételi szerződés megkötésének folyamata során az összesítő képernyőn, valamint a számlán és az Ajánlat elfogadását megerősítő e-mailben is feltüntetésre kerül. A szállítás időpontjáról Önnek lehetősége van egyeztetni a Szolgáltatóval az Ajánlat elfogadását megerősítő e-mailben található telefonszámon.

4.3. A Webshopban megvásárolt Termékek átvételére Önnek személyesen, a Szolgáltató székhelyén is lehetősége van, amennyiben az adásvételi szerződés megkötésének folyamata során ezt a lehetőséget jelölte be. Ebben az esetben a megvásárolt Termék a Szolgáltató székhelyén kerül az Ön részére átadásra, és az Ön felelőssége, kockázata és feladata a Termék elszállítása.

4.4. Eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató az Adásvételi szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles az Ön rendelkezésére bocsátani a megvásárolt Terméket. A Szolgáltató késedelme esetén Ön jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít Ön jogosulttá válik a szerződéstől történő elállásra.

4.5. Amennyiben az Adásvételi szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor Ön póthatáridő tűzése nélkül jogosult az Adásvételi szerződéstől elállni.

5. Fizetéssel kapcsolatos feltételek

5.1. A fizetési módot az adásvételi szerződés megkötésének folyamata során van lehetősége kiválasztani (i) a közvetlen banki átutalással történő fizetés, (ii) SimplePay szolgáltatással —bankkártyával vagy átutalással — történő fizetés közül választani.

5.2. Amennyiben Ön nem banki átutalással történő fizetést választott, az Ajánlat elfogadásának megerősítését követően van lehetősége a fizetési szolgáltató felületén a Vételár megfizetésére, ahol a választott fizetési módnak megfelelően, a fizetési szolgáltató által alkalmazott feltételek és szabályok betartásával köteles a fizetési folyamatot végrehajtani. A fizetési folyamat a Webshop felületén, az „Elküld” gomb megnyomását követően veszi kezdetét. Közvetlen banki átutalással történő fizetés választása esetén Ön az Ajánlat elfogadását megerősítő e-mailben rögzített adatok szerint köteles a Szolgáltató részére a Termék, illetőleg a szállítás költségeinek megfizetésére.

5.3. A SimplePay az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-174466; székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) által fejlesztett és üzemeltett online fizetési megoldás. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja. A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

5.4. A Megrendelés oldalon fizetéskor a SimplePay opciót választva, SimplePay oldalain a bankkártya-adatokat beírva, vagy a Simple-fiókos fizetési lehetőségét választva jutha el a Termék(ek) megvásárlásáig. A Simple fiókban elmentett bankkártyával gyorsan és biztonságosan lehet fizetni a Webshopban, a kártyaadatok ismételt megadása nélkül, a Simple bejelentkezési adatok használatával. A Megrendelés oldalon az „Elküld” gomb megnyomásával a SimplePay bankkártyás fizetési lehetőség választása esetén Ön a Webshopról a SimplePay fizetőoldalra kerül átirányításra, ahol meg tudja adni a bankkártya adatait. Amennyiben Önnek van a Simple applikációban regisztrált kártyája, akkor azt választva is elvégezheti a fizetést. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a Webshop oldalára.

5.5. A SimplePay rendszeren történő banki átutalás választása esetén Ön a SimplePay utalási tájékoztató oldalára kerül átirányításra, ahol megtalálja meg az utaláshoz szükséges adatokat, mint pl. bankszámla száma, és a szükséges közlemény tartalma.

5.6. A SimplePay szolgáltatással kapcsolatosan bővebb információk a SimplePay vásárlóknak szóló tájékoztató oldalán (https://simplepay.hu/vasarloknak/), a Simple Rendszer használatára vonatkozó Általános Felhasználási Feltételekben (https://simple.hu/simplecore/uploads/2023/06/Simple_AFF_HUN_20230615.pdf), illetőleg a Simple Pay Fizetési Tájékoztatóban (http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf) találhatók.

simplepay

5.7. A Szolgáltató a Termékértékesítésről a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti számlát bocsát ki. A Szolgáltató által kiállított számla számviteli bizonylat, amely a számviteli és az adójogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas, és az Ügyfelek részére papír alapon kerül átadásra a rendelés átadásával egyidejűleg.

5.8. A Szolgáltató által kiadott számlán minden online megkötött Adásvétel esetén feltüntetésre kerül a Termék vagy Termékek Vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Szolgálató - a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállítására kerülő termékekről (beleértve a szolgáltatásokat is). Az Ön által képviselet Társaság kizárólagos felelőssége az, hogy a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó adatot - a valóságnak megfelelően - rögzítsen, ideértve az elírást is. Ennek elmulasztása, illetve a hiányos vagy hibás rögzítés esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új vagy helyesbítő számla kiállítására. Az Ön által képviselt társaság nevében jelen Szerződés elfogadásával a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben visszavonhatatlanul és véglegesen lemond az új vagy helyesbítő számla kiállítására vonatkozó jogról. A hibás, hiányos, téves adatok megadásából eredő, adólevonási jog érvényesítésére nem alkalmas számla miatt keletkező károkért való felelősségét a Szolgáltató kizárja, azokat teljes egészében az Ön által képviselt társaság köteles viselni.

6. Elállási jog

6.1. Jelen fejezetben foglalt rendelkezések kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: „Fogyasztó”). Amennyiben Ön Fogyasztónak minősül jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

(i) a Terméknek,
(ii) több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek,
(iii) több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
(iv) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi

átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

6.2. Amennyiben Ön Fogyasztónak minősül, megilleti a jog, hogy az Adásvételi szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

6.3. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
  • olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Ön kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és az Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

6.4. Amennyiben Ön, mint Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, azt a Szolgáltatónak címzett, és az elállási szándékát kifejezetten és egyértelműen rögzítő nyilatkozatnak Szolgáltató jelen Szerződésben meghatározott valamelyik elérhetőségére történő megküldésével (postai úton, telefaxon vagy e-mailen) tudja megtenni. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt, vagy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletét képező elállási nyilatkozatmintát is.

6.5. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt 14 naptári napos határidő lejárta előtt elküldi e-mailen elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak, azaz postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatot ajánlott (könyvelt) küldeményként is feladhatja a Szolgáltató részére, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

6.6. A Szolgáltató a Fogyasztói elállási nyilatkozat kézhezvételét haladéktalanul az adásvételi szerződés megkötésének folyamata során megadott e-mailcímre történő üzenet megküldésével igazolja vissza.

6.7. Amennyiben Ön az Adásvételi szerződéstől a jelen Fejezet szerinti elállási jogát gyakorolta, köteles a megvásárolt Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató jelen Szerződésben megjelölt székhelyére a saját költségén visszajuttatni, visszaküldeni. A Termék visszaküldésére rendelkezésre álló határidő megtartottnak minősül, ha Ön a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a megvásárolt Terméket.

6.8. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Termék Vételárát, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

6.9. A Vételár visszatérítése során a Szolgáltató köteles az Adásvétel során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazni, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.10. Amennyibe a visszaküldött Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt a Termékben értékcsökkenés következett be, azt a Fogyasztó köteles a Szolgáltató részére megtéríteni. Ennek bizonyítása a Szolgáltató kötelezettsége.

6.11. A jelen Fejezet szerinti elállás esetén Önt mint Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen Fejezetben, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően gyakorolta.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

7.1.1. Amennyiben a Szolgáltató hibásan teljesít, Ön a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet, azzal, hogy a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Amennyiben Ön Fogyasztónak minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

7.1.2. A kellégszavatossági igények Fogyasztónak nem minősülő személy esetében az Adásvételi szerződés teljesítésének időpontjától — azaz azon időponttól, amikor a Szolgáltató a Terméket az Ön részére átadta miután a Vételár maradéktalanul teljesítésre került — számított 1 éven belül, míg Fogyasztónak minősülő vásárló esetén 2 éven belül évülnek el, azaz ezen időtartam alatt van lehetőség Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igények érvényesítésére.

7.1.3. A kellékszavatosság alapján az elévülési időn belül fennáll a Szolgáltató felelőssége Ön felé, ha a Termék nem felel meg a Termékek ismertetőjében megjelölt, illetőleg az Adásvételi szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Kizárólag olyan Termékhibákkal kapcsolatos igények érvényesíthetőek, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek. Amennyiben Ön Fogyasztónak minősül az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Fogyasztói szerződés esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül tehát elegendő a kellékszavatossági igény érvényesítéséhez, ha Ön igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).

7.1.4.    A kellékszavatosság alapján Ön– választása szerint – kérhet

(a) kijavítást vagy
(b) kicserélést,
kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – az Ön kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva — aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével Önnek okozott érdeksérelmet, vagy
(c) a Vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy
(d) a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, kivéve amennyiben Ön Fogyasztónak minősül, vagy
(e) az Adásvételi szerződéstől elállhat, feltéve, hogy a Szolgáltató a Termék kijavítását, kicserélését nem vállalta, illetőleg ezen kötelezettségének a Termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tudja elvégezni. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.1.5. Ön jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra áttérni, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.1.6. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

7.1.7. A kellékszavatossági igényt a Termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte, azonban amennyiben Ön a szavatossági igényét a Terméknek — a megjelölt hiba szempontjából — elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2. Termékszavatosság

7.2.1. Amennyiben Ön Fogyasztónak minősöl, a Termék hibája esetén követelheti a Szolgáltatótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Webshopban található Termékleírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2.2. A Szolgáltató akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

(a) a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy forgalmazta;
(b) a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
(c) a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

7.2.3. Ön mint Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért kizárólag Ön felelős.

7.2.4. A Szolgáltatót a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

8. Jótállás

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A Szolgáltatót Termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, azaz a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Szolgáltatót a kötelező jótállás kizárólag Fogyasztók irányában, és kizárólag új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a Terméknek az Ön részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Ha az Ön a Terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a Termék átadásának napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek. A jótállás időtartama a Termék eladási árához igazodik az alábbiak szerint.

(i) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
(ii) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
(iii) 250 000 forint eladási ár felett három év.

8.1.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék a Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

(i) szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
(ii) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
(iii) helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
(iv) elemi kár, természeti csapás

okozta.

8.1.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön mint Fogyasztó

(i) elsősorban – választása szerint –

a. kijavítást vagy
b. kicserélést

követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet.

(ii) ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön mint Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön  – választása szerint –

a. a vételár arányos leszállítását igényelheti,
b. a hibát a Szolgáltató költségére

i. maga kijavíthatja vagy
ii. mással kijavíttathatja, vagy

c. elállhat a szerződéstől, azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.1.5. Amennyiben Ön mint Fogyasztó a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8.1.6. A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

8.1.7. A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

8.1.8. A Termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt Ön a Terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

8.1.9. Amennyiben a kötelező jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a Termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ön által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül Önnek visszatéríteni.

8.1.10. Amennyiben a kötelező jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ön nem igényli a Vételár arányos leszállítását, és Ön nem kívánja a Terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a Terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ön által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett Vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.

8.1.11. Ha a Termék kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a Terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ön által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.

8.1.12. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8.1.13. A jótállás nem érinti az Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését, ugyanakkor a Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Önt a jótállásból fakadó jogok a jelen Szerződés kellékszavatosságot és termékszavatosságot szabályozó pontjaiban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webshopban, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást vállalhat, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a Termék birtokbaadásakor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

9. Felelősség korlátozása

9.1. Ön a Webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.2. A Webshopon értékesítésre kínál Termékekkel, illetőleg a Szolgáltató által az Ön részére nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, tájékoztatók jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.3. Szolgáltató kizárja a felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. Amennyiben Ön a Webshopban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. Szerződés nyelve, irányadó jog, vitarendezés

10.1. Jelen Szerződés, valamint az Adásvételi szerződés magyar nyelven jött létre, amelyre Magyarország jogszabályai vonatkoznak.

10.2. A jelen Szerződésben és az Adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen az alábbi jogszabályok irányadók:

(i) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
(ii) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
(iii) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
(iv) 151/2003. (IX.22.) Korm.rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
(v) 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
(vi) 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
(vii) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(viii) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területialapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
(ix) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatokkezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
(x) A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalomszolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021.(VI.30.) Korm. rendelet

10.3. A Termékekkel, vagy a Webshoppal kapcsolatos kifogások, panaszok, észrevételek, vagy jogvita esetén Ön az alábbi lehetőségek közül választhat:

(i) panaszügyintézés a Szolgáltatónál
(ii) panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál
(iii) Békéltető testület eljárása
(iv) bírósági peres eljárás

10.4. Panaszügyintézés

10.4.1. A Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait Ön közvetlenül a Szolgáltató részére tudja előterjeszteni a Szolgáltató e-mailcímére, vagy a Webshopban keresztül, vagy postai úton megküldött panasszal.

10.5. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

(i) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,
(ii) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

10.6. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató Önnel köteles közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Önhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

10.7. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

10.8. Amennyiben Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.

10.9. A Termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint az Adásvételi szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Ön eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

10.10. Ön lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

10.11. Online Adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

10.12. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

10.13. Önjogosult végezetől a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

10.14. A Szolgáltató tájékoztatja Önt, hogy a Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

11. Szerzői jog

11.1. A Webshop szellemi alkotásnak minősül, amelynek a Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója.

11.2. A Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat.

11.3. Tilos a Webshopon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Webshopról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Webshopra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

12. Fogalommeghatározások

12.1. Amennyiben jelen Szerződés egyéb rendelkezéseiből más nem következik, a jelen Szerződésben nagy kezdőbetűvel használt alábbi kifejezések az alábbi tartalommal bírnak:

Adásvételi szerződés: a Szolgáltató mint eladó és Ön mint vevő között a Webshop és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Felek: Szolgáltató mint eladó és Ön mint vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Gyártó: a Termék előállítója, importált Termék esetén az Terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a Terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

  • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
  • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Szerződés: jelen általános szerződési feltételeket tartalmazó okirat

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Termék szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Webshopban megvásárlásra kínálat ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Vételár: Termékért, fizetendő ellenszolgáltatás.

 

Budapest, 2023. július 3.